Loading...

W latach 2014 -2017 Fundacja „Pomoc Infirmis” wsparła działania Gminy Goleniów dotyczące opieki nad zwierzętami i  ochrony środowiska. Środki przekazane przez Fundację zostały wykorzystane do pokrycia kosztów realizacji zadań własnych Gminy związanych  z opieką nad zwierzętami i ochroną środowiska takie jak m.in. zakup:

  • mikroprocesorów (chipów) do znakowania zwierząt,
  • karmy dla psów i kotów,
  • bud dla psów w przytulisku.

Pokryto również częściowo koszty funkcjonowania przytuliska dla psów prowadzonego przez Gminę Goleniów w miejscowości Budno. Środki przekazane przez Fundację w znacznym stopniu wsparły działania mające na celu poprawę opieki nad zwierzętami prowadzone przez Gminę Goleniów.

ROK201520162017
Ogółem ilość złapanych psów170132182
Psy umieszczone w przytulisku14093135
Wydano do schroniska000
Wydano do adopcji787347
Wydano ustalonemu właścicielowi593666
Ilość padłych psów i zbiegłych w przytulisku436
Psy pozostające w przytulisku na koniec roku241710
Ilość psów oznakowanych mikrochipem w bazie danych Indexel (narastająco od 2003 roku)754779388430
Aktywne mikrochipy (narastająco)487848475050
Nieaktywne mikrochipy (narastająco)266430863374
Ilość psów nowo oznakowanych rocznie322351491
2018-03-12T10:43:06+00:00