Loading...
Podopieczni fundacji 2018-03-12T10:17:40+00:00

OCHRONA ZDROWIA

Zdrowie jest jednym z fundamentów życia, dlatego też niezmiernie ważne dla Nas są wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Uważamy, że pieniądze to środek do celu jakim jest opieka nad chorymi dziećmi, dlatego też w ramach Statutu Fundacji pozyskujemy finanse w służbie zdrowia publicznego.

OPIEKA NAD DZIEĆMI I PRZEWLEKLE CHORYMI

Pomagamy tym, którzy z różnych powodów tej pomocy potrzebują. Szczególne miejsce w naszym sercu zajmują chore dzieci.

WSPIERANIE PROJEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Pomagamy w powstrzymaniu degradacji środowiska naturalnego, opiekujemy się zwierzętami w miastach.