Loading...

Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie

Jak co roku, odbył się Wiejski Festiwal Sztuki. Wcześniej w ramach Festiwalu odbyły się międzynarodowe dwutygodniowe warsztaty muzyczno teatralne.

Ośrodek Poszukiwań Twórczych w Strzelewie oraz Teatr Brama w Goleniowie i gościł młodych artystów z Polski, Ukrainy, Niemiec i Grecji, którzy wzięli udział w projekcie pn. „Wiejski Kampus Sztuki”.

Nasza młodzież pracowała wspólnie ze studentami aktorstwa Narodowego Uniwersytetu Sztuk z Charkowa (Ukraina) i Teatru Oberhausen (Berlin). 10 sierpnia pięćdziesięcioosobowa grupa po warsztatach w Strzelewie, przedstawiła spektakl plenerowy przygotowany wspólnie podczas warsztatów. Spektakl odbył się na Goleniowskich Plantach.

Spotkanie ludzi na styku kultur i doznania wspólności i osobności osób uczestniczących w warsztatach, to ważne działania prowadzących w Strzelewie warsztaty. Ważny jest także aspekt społeczno-socjologiczny tego spotkania. Młodzi ludzie, którzy spotykają się bez obciążeń historycznych i chcą razem pracować. Jest przyczynkiem do tego, że za chwilę wejdą w dorosłość, staną się osobami znaczącymi w swoim społeczeństwie i bardzo dobrze będą wspominać Polskę i Polaków. Jest to niezwykła wartość. Choć oczywistym dla mnie jest, że bez właściwego zrozumienia i próby rozliczenia przeszłości trudno jest budować przyszłość. Ale jeśli każdy z nas nie będzie robić prób spotkania z sobą i historią choć w mikroskali, taka wspólność nie nastąpi nigdy.

Te warsztaty mają też mały wymiar polityczny, ponieważ Strzelewo odwiedził honorowy konsul Ukrainy, który w dobitnych słowach wymieniał zasługi Polaków, jako jedynego narodu w Europie autentycznie zaangażowanemu w poprawę sytuacji na Ukrainie.

Wiejski Festiwal Sztuki część druga, czyli koncerty

Druga część Festiwalu odbyła się w Strzelewie połączona z dorocznymi Dożynkami.

Jak co roku ustawiono 100 metrowy stół na powitanie i poczęstunek gości. Stół ten jest już wizytówką Strzelewiaków, symbolem ich otwartości i gościnności. Na Wiejski Festiwal i Dożynki przybył burmistrz Robert Czapla, który gratulował Jolancie Bednarek i Zygmuntowi Heland długoletniej organizacji tak wartościowej imprezy.

Sądzę, że wiele miejscowości zazdrości wam tak wspaniałego wydarzenia, które organizujecie w Strzelewie od wielu lat, na pewno jest to dobry przykład i zachęta dla innych do integracji lokalnego środowiska, jak i kultywowania naszych tradycji – powiedział burmistrz.

Festiwalowe koncerty rozpoczął weteran wszystkich festynów, majówek, „Koplów”, a ostatnio także „Dnia Komandosa” „Kapela Kryzys” z niezmordowanym Tadkiem Łukaszewiczem. Przypomnieli stare sągi kapel podwórkowych, które krążyły ongiś po Warszawie, gdzieś na Czerniakowie.

Jako drugi wystąpił z krótką krakowską etiudą taneczno-wokalną zespół „Szczecinianie”, a po nich na scenie (po raz pierwszy w Strzelewie) pojawił się zespół „Łobuziacy”. Założycielem kapeli jest pan Kazimierz Malicki, wielki miłośnik kultury ludowej, autor wielu piosenek.

Po nich na scenie w bogatym programie taneczno-wokalnym wystąpił zespół „Szczecinianie. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Kamińskiego i Ewę Ott Kamińską zrzesza łącznie 300 osób. W roku 2013 Zespół za swoje zasługi i dokonania oraz promocję Miasta Szczecin otrzymał zaszczytny, dożywotni tytuł „HONOROWEGO AMBASADORA SZCZECINA”. Podczas koncertów przy każdej zapowiedzi dziękowano sponsorom tego wydarzenia. Wiejski Festiwal Sztuki przygotowali Zygmunt i Kasia Heland przy współpracy Mieszkańców wsi Strzelewo oraz Stowarzyszenia Teatru „Brama” z Goleniowa.

Patronat medialny: Kurier Szczeciński, Dziennik Nowogardzki i Gazeta Goleniowska.

Festiwal i warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Festiwal i warsztaty wsparli hojni darczyńcy: – Zarząd Fundacji Pomoc Infirmis oraz Okręgowy Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych.

Od kilku lat działania w zakresie kultury i sztuki, które organizuje Ośrodek Poszukiwań Twórczych w Strzelewie wspiera Fundacja Pomoc Infirmis. Nie trzeba dodawać, że pomoc ta, szczególnie w obszarach wiejskich, to niezwykle cenny wkład w odkrywanie, zachowanie i kultywowanie tradycji. To także pomoc dla młodych artystów i twórcze uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

2018-02-22T11:05:55+00:00